Wykres prezentuje: Legenda: Kategorie się nie składają, tj. zmiana zarówno WK, jak i klubu wykazywana jest podwójnie.
Źródło: plik CSV udostępniany przez CEZaRa[1]