Wpisowe (od osoby)

Niezrzeszeni Członek PZBS
zaw. zagraniczny1
Ulgowe 2 Uczniowie
do 19 lat3
Grand Prix Polski Par 100 zł 75 zł 55 zł 25 zł
Turniej Kongresowy (3x10) 65 zł 55 zł 40 zł 10 zł
XI Turniej Kongresowy (4x10) 80 zł 65 zł 45 zł 10 zł
Turniej Otwarty 55 zł 40 zł 25 zł 5 zł
MPT - eliminacje 4 160 zł 110 zł 80 zł 40 zł
Turniej Amatorów5 20 zł 20 zł 20 zł 5 zł
Pakiet 11 Turniejów Kongresowych - 650 zł 460 zł -
Pakiet 10 Turniejów Kongresowych6 - 600 zł 430 zł -
ZNIŻKA NA MPT DLA AMATORÓW i DRUŻYN POMORSKIEJ IV LIGI
  1. Za zawodnika zagranicznego uważa się zawodnika o odpowiednim wpisie w systemie MSC CEZAR lub niezarejestrowanego w PZBS, ale o stałym miejscu pobytu poza granicami Polski. Ewentualne przypadki sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  2. Dla osób z opłaconą bieżącą składką PZBS i wpisem w baze CEZAR ULGI: TAK. Ulgi przysługują również juniorom zagranicznym.
  3. Przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i ważną legitymacją szkolną.
  4. Za każdą kolejną fazę jak za turniej kongresowy.
  5. Uprawnieni do udziału w turnieju są amatorzy, tzn. gracze niezrzeszeni w PZBS lub zrzeszeni w PZBS o WK nie przekraczającym 0.5.
  6. Wszystkie turnieje kongresowe bez jednego kongresowego 3x10
Sprzedaż pakietów imiennych przez Internet do 30 lipca 2019 włącznie. Opłaty za pakiety prosimy wpłacać na konto PWZBS, w tytule przelewu podając PZBS PID, imię i nazwisko.
Nr konta: 14 1930 1884 2800 0412 2243 0001
Sprzedaż pakietów imiennych w biurze zawodów do 2.08 do g.16:00
W przypadku niewykorzystanego pakietu gracz otrzymuje zwrot pakietu pomniejszony o indywidualne wpisowe za każdy rozegrany turniej według tabeli wpisowego.